هنر نوین پارسیان

رسانه محیطی

رسانه‌های محیطی در دنیای تبلیغات از دیرباز، یکی از بهترین و موثرترین راه‌های بازاریابی در شاخه (BTL (Below The Line می باشند که شامل: بیلبورد، عرشه پل، استرابرد و لایت برد و غیره است. شیوه تبلیغ توسط رسانه‌های محیطی با ایجاد استراتژی‌های بازاریابی ، برای بنگاه های اقتصادی برند سازی کرده و سبب آگاهی جامعه هدف خود می شود. به دلیل ابعاد بزرگ و موقعیت استراتژیک که عموماً در شریان‌های اصلی عبور و مرور شهری قرار داده گرفته‌اند انتقال پیام آن دائماً جامعه هدف برندها، ناگزیر با آن‌ها دائماً مواجه شده و انتقال پیام آن تبلیغ، با حداکثر بازدهی انجام می پذیرد.

گستردگی رسانه محیطی

شما می توانید تمامی سازه‌های رسانه محیطی هنرنوین در سطح کشور را در نقشه زیر بررسی نمایید.