هنر نوین پارسیان

رسانه محیطی

رسانه‌های محیطی در دنیای تبلیغات از دیرباز، یکی از بهترین و موثرترین راه‌های بازاریابی در شاخه BTL می‌باشند که شامل: بیلبورد، عرشه‌پل، استرابرد، لایت‌برد و غیره است. شیوه تبلیغ توسط رسانه‌های محیطی با ایجاد استراتژی‌های بازاریابی، برای بنگاه‌های اقتصادی برند سازی کرده و سبب آگاهی جامعه هدف خود می‌شود. به دلیل ابعاد بزرگ و موقعیت استراتژیک که عموماً در شریان‌های اصلی عبور و مرور شهری قرار داده گرفته‌اند انتقال پیام آن دائماً با جامعه هدف برندها، مواجه شده است و با حداکثر بازدهی انجام می پذیرد.

گستردگی رسانه محیطی

شما می توانید تمامی سازه‌های رسانه محیطی هنرنوین در سطح کشور را در نقشه زیر بررسی نمایید.