هنر نوین پارسیان

جدیدترین‌ها

در این قسمت، می‌توان از آخرین اخبار اکران‌ها و دستاوردهای کمپین‌های محیطی در ایران و اقصی نقاط جهان‌‎‌‌‌ با‌‌‌‌‌‌‌خبر شد. همچنین جدیدترین و نوآورانه‌ترین رسانه‌های محیطی و اخبار پیرامون آن‌ها در این بخش ارائه خواهد شد. هدف از معرفی رسانه‌های جدید نشان دادن ظرفیت تبلیغات محیطی و استفاده بهینه از این فضاست که به صاحبان کسب و کار اجازه ورود به دنیای خلاق تبلیغات را می‌دهد.

H.N.P NEWS

برترین‌ ها

در این بخش، کمپین‌های محیطی که در هر ماه اکران می‌گردند، بر اساس شاخص‌های استاندارد مورد بررسی قرار می‌گیرند و از میان آن‌ها برترین کمپین انتخاب می‌شود. این گزینش بر اساس پژوهش افراد متخصص در حوزه تبلیغات انجام می‌گیرد و هدف آن، بهبود سطح دانش نسبت به آینده تبلیغات محیطی در کشور است.

THE BEST

تحلیل

تبلیغات در رسانه‌های محیطی همواره با حساسیت‌هایی همراه است که در این بخش، انواع محتواهای اثرگذار در جهان تبلیغات بررسی می‌شود و با ارائه تحلیل‌های علمی، به صاحبان کسب‌وکار در داشتن کمپین موفق کمک خواهد کرد. هنرنوین در تلاش است تا دنیای بازاریابی و رسانه را به مسیری علمی هدایت کند تا با گسترش نگرش داده‌محور در تبلیغات محیطی، کمبودها در اجرای کمپین‌ها کاسته شده و بر اثرگذاری آن‌ها افزوده ‌شود.

H.N.P REVIEW