هنر نوین پارسیان

جدیدترین‌ها

هنر نوین در این بخش به معرفی جدیدترین سازه‌ها در رسانه‌های محیطی و اخبار مربوط به آن‌ها پرداخته است تا به کمک آن‌ها مشکلات و دغدغه‌های تبلیغات محیطی به خوبی شناخته شود و قدمی مهم، در راستای مرتفع‌کردن این امر بردارد.

H.N.P NEWS

برترین‌ ها

در این بخش، کمپین‌های محیطی که در هر ماه اکران شده یا در حال اکران است، بر اساس شاخص‌های استاندارد جهانی مورد بررسی قرار می‌گیرد و از میان آن‌ها برترین کمپین انتخاب می‌شود. این گزینش بر اساس پژوهش افراد متخصص در حوزه تبلیغات انجام می‌گیرد و هدف آن، کمک به آینده تبلیغات در کشور است.

THE BEST

تحلیل

تبلیغات در رسانه‌های محیطی همواره با حساسیت‌هایی همراه است که در این بخش، انواع محتواهای اثرگذار در جهان تبلیغات بررسی می‌شود و با ارائه تحلیل‌های علمی، به صاحبان کسب و کار در داشتن کمپین موفق کمک خواهد کرد.

H.N.P REVIEW