هنر نوین پارسیان

جدیدترین‌ها

درجدیدترین‌ها،به معرفی سازه‌های رسانه محیطی و بروزترین اخبار و تغییر تحولات پیرامون تبلیغات و تبلیغات محیطی می پردازیم.

H.N.P NEWS در جدیدترین‌ها...

برترین‌ ماه

ما در این بخش از آکادمی هنرنوین، هر ماه کمپین ها یا تبلیغات محیطی اکران شده، درحال اکران و اکران های پایان یافته داخلی و خارجی را بر اساس شاخص های استاندارد جهانی می پردازیم. این شاخص ها با بررسی و پژوهش توسط متحخصصین بنام طراحی و تدوین شدند که حتما تأثیر مثبتی در آینده تبلیغات محیطی کشورمان خواهد داشت.

THE BEST در برترین ماه...

نقد و بررسی

در بخش نقد و بررسی آکادمی، هر هفته به بررسی محتوا، فرم اثر گذاری تبلیغات یا هرآنچه که به تبلیغات ارتباط دارد. در این بخش، سعی می کنیم. در این نقد و بررسی ها نگاهی علمی به تبلیغات دارند.

H.N.P REVIEW بیشتر بخوانیم...