هنر نوین پارسیان

بیلبورد

تابلوهاى لایت برد هنرنوین، با فناورى بروز در مهندسى سازه، مدیاى چاپى جدید و نیازسنجى در عرصه تبلیغات محیطى توسط تیم طراحى و توسعه سازه خود طراحى و به مرحله بهره بردارى رسید. با توجه به ویژگى هاى منحصر به فرد این سازه مدرن از جمله: تجربه به کارگیرى منبع نورى مدرن، استفاده از فریم با قطر حداقلى از آلومینیوم آنادایز، نصب تکنیکال فریم، متریال تکستایل به منظور چاپ طرح و غیره که سبب مى شود اهداف تعیین شده در تبلیغات مدرن و حرفه اى بر روى این نسل از سازه ها، از اثر بخشى ویژه اى برخوردار شود.

بیلبوردهای هنرنوین در تهران

در نقشه زیر می توانید با انتخاب گزینه بیلبورد، این نوع رسانه از هنرنوین در سطح استان تهران را مشاهده کنید.